Jízda okolím Křimického zámku 2014

07.04.2014 20:59
Classic Car Club Plzeň,
Vás srdečně zve na akci
Jízda okolím Křimického zámku 2014 “, která se koná v sobotu 30. srpna 2014.
 
 
Časový průběh:
8,00 – 9,30 přejímka vozidel v zámeckém parku v Křimicích
10,00 rozprava s jezdci
10,30 start
10,30 – 13,00 jízda okolím Křimic – délka trati do 50 km po silnicích II. a III. třídy
13,00 – 14,00 oběd pro účastníly jízdy
14.00 – 17,00 výstava historických vozidel v zámeckémm parku v Křimicích
Startovné: 100 Kč/ vozidlo, 100 Kč za spolujezdce
Jezdcům, kteří po ukončení jízdy ponechají své stroje na výstavě v zámeckém parku, bude vyplaceno 300,- Kč za vozidlo a 200 Kč za motocykl.
Startovné obsahuje: oběd pro účastníky, upomínkový předmět, občerstvení po dobu výstavy
Přihlášky zašlete na adresu: fiala21@seznam.cz, nebo poštou na adresu Classic Car Club Plzeň, Na Výsluní 577,33021 Líně nejpozději do 30. 6. 2014
Přihláška na emailu:Bu.Burian@seznam.cz