Plán jednání FKHV ČR a plán spolupráce 2012 s AVCC AČR, s AKHV v ÚAMK

20.01.2012 00:42

Plán jednání FKHV ČR  a plán spolupráce 2012 s AVCC AČR, s AKHV v ÚAMK

1. Jednání prezídia FKHV ČR v roce 2012 bude každé první úterý v měsíci, nebude-li jednání odvoláno.

2. Společná jednání FKHV ČR s AVCC AČR a AKHV v ÚAMK, budou každé první úterý za 3 měsíce – 6.3+5.6+2.10. + 4.12

Na společném zasedání dne 6.3.2012 bude podepsána „Příručka testování KTK“. Její aktualizace o připomínky AVCC AČR a AKHV v ÚAMK byla provedena na zasedání v Lipovce  ( 19-20.2.2011). Pak byla projednána na společném zasedání AVCC AČR a AKHV v ÚAMK v 06/2011 a čeká na schválení novely 355/2006Sb.

Příručka je součásti smlouvy o spolupráci s AVCC AČR a AKHV v ÚAMK.