Výroční členská schůze VCC ČR

20.01.2016 14:44

Prezident Veteran Car Clubu České republiky svolává řádnou členskou schůzi na sobotu 13. února 2016 od 11.00 hod.
Hotel PRAMEN v ulici Za černým mostem 362/3, Praha 9-Kyje, 198 00
 

Program jednání:
Registrace 10.30 – 11.00 hod.
1. Zahájení 11.00 hod
2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu
3. Přijetí nových členů VCC ČR
4. Zpráva o činnosti VCC ČR za rok 2015 + plán na rok 2016
5. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2015 + rozpočet na rok 2016
6. Oběd 12.00 hod
7. Zpráva z FKHV ČR a z valné hromady FIVA
8. Informace o FIVA World Motorcycle Rally 2016 v ČR
9. Informace o výstavě Václava Zapadlíka
10. Informace o zápisu pobočných spolků
11. Příspěvky z klubů na stránky www.vcc-cr.cz
12. Kalendář akcí VCC ČR 2016, akce pro „Pohár Federace 2016“
13. Diskuze
14. Různé
15. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze.
16. Zakončení řádné členské schůze VCC ČR v cca 15.00 hod.

 

Podrobná pozvánka

Přihláška akce 2016

Změna údajů člena VCC ČR

 

Předseda VCC ČR - Václav Kafka - 602 455 993, veteran@email.cz,
Místopředseda VCC ČR - Pavel Národa - 602 290 544, naroda@volny.cz
Sekretariát VCC ČR – Jiří Patočka – 722 243 669, sekretariat@veterancarclubcr.cz