Zápis ze zasedání prezídia dne 10. 3. 2015

13.05.2015 15:48

Prezídium FKHV:

Prezident FKHV ČR Ing. Jan Täubel Ano
ČKHV Ing. Pavel Fiala Ano
Rolls Royce Jiří Černý Ano
VCC ČR Václav Kafka Ano
UKHVUT Mgr. Karel Kadlec omluven
MBK ČR  MUDr. Jaroslav Větvička omluven
AKAV Ing. Miloslav Plašil omluven

Odborné orgány prezídia:

Funkce jméno přítomen
Sekretariát Bára Horáková Ano
Právní komise JUDr. Jan Täubel Ano
Komise pro řízení KTK Ing. Pavel Fiala Ano
Technická komise Ing. Jan Täubel Ano

Revizní komise FKHV ČR:

Předseda KRK Dr. Rudolf Žalud Ano

Hosté:

Organizace Jméno přítomen
RaR Tomáš Strnad Ne
VCC ČR Ing. Pavel Národa Ne
MBK Pavol Vávra Ne
AKAV, KRK Ing. Pavel Šplíchal Ano
UKUVHT Miloň Kafka omluven
VCC ČR Tomáš Hušek Ano

1/ AVCC a AKHV nominovaly své členy do ministerské technické komise k řešení sporných testací. Komise bude tedy navržena MD v následujícím složení:

za MD ČR                Ing. Petr Sojka

za FKHV ČR             Ing. Pavel Fiala

za AVCC v AČR      Ing. Jiří Krejčí

za AKHV v ÚAMK    Marek Čvančara

K těmto stálým členům navrhujeme přizvat dalšího, nezávislého odborníka, vybraného podle potřeby konkrétního řešeného případu.

Komise by měla být oficiálně ustavena MD ČR, členové jmenováni do funkce, měla by si zvolit či jmenovat předsedu, který by řídil její chod, svolával sezení a podobně.

 

2/ B. Danda zaslal FKHV upozornění na autobus s veteránskými r. z., který byl upraven na pojízdné občerstvení. Reakci na toto upozornění zpracuje Pavel Fiala a odešle B. Dandovi.

 

3/ Nabídka veterán klubu z Litomyšle na tisk nových průkazů HV, na kterých bude držet razítko a písmo. Prezidium odsouhlasilo nákup 1000ks takových průkazů. Sekretariát zkontaktuje klub a průkazy objedná.

 

4/ Prezidium odsouhlasilo zorganizovat osobní pohovor s každým ze dvou uchazečů o místo sekretáře. 25. 3. 2015 od 8.00 a od 8.45 se zúčastní oba uchazeči, J. Täubel a P. Fiala.

5/ Vzhledem k nevýrazné činnosti sportovní komise, problémy s účastí současného předsedy komise na jednáních AČV a prezidia FKHV a tedy i nekoordinovaností obou orgánů navrhuje prezidium oslovit Ing. Barneta, zda by byl ochoten se předsednictví komise ujmout. Zajistí J. Täubel.

6/ Odročené soudní jednání v případu 1st Veteran US Car Club Praha v ČR se bude konat 19. 3. 2015. Za FKHV se zúčastnil právní zástupce JUDr. Jan Täubel. Dne 17. 3. 2015 bude porada s právničkou AČR jako příprava na toto jednání.

7/ Úprava stanov FKHV ČR. K návrhu úprav dali své připomínky zástupci ČKHV a MBK, VCC ČR připomínky neměl, ostatní sdružení nereagovala. Během jednání prezidia byly stanovy kompletně prodiskutovány včetně navrhovaných změn, výsledek této diskuse je zahrnut v upraveném návrhu stanov. Upravený návrh je rozeslán k dalšímu kolu připomínkování

Zapsal

Jan Täubel st.

10. 3. 2015

 

Zápis ke stažení ZDE.