Informace o změnách v testování

7.8.2023    17:51

Vážení veteránisté,

většina z Vás již jistě ví, že od 1. září 2023 dojde ke změnám v testování a přihlašování historických vozidel na zvláštní registrační značky (zelené značky, typu "V"). V tuto chvíli sice ještě nejsou známy veškeré detaily těchto změn, ale ty nejdůležitější změny již známe.

1. dojde ke zrušení místní příslušnosti, své historické vozidlo tak budete moct registrovat na kterémkoliv ze 14ti registrů historických vozidel v republice, například majitelé že Středočeského kraje nebudou nutně muset jezdit do Kolína, ale budou moct vozidlo zaregistrovat například v Praze či Plzni. 

2. Dojde k prodloužení platnosti testování ze dvou na pět let. U vozidel v silničním registru (s klasickými bílými značkami), které byly testovány na tzv. klubové úrovni po 1. 3. 2023 bude platnost těchto testací také prodloužena na 5 let od jejich provedení. U historických vozidel se ZRZ takovéto přechodné ustanovení není, tedy do 31. 8. včetně je platnost stále na dva roky a od 1. 9. pak už na pět.

3. Technická způsobilost vozidel se nově bude posuzovat ve stanicích STK. Nebude již posuzována krajskými komisaři jak tomu bylo nyní, ale vozidla budou procházet nově vzniklou technickou prohlídkou historického vozidla, kterou bude upravovat vyhláška 211/2018 Sb. a příloha č. 23 této vyhlášky, při této prohlídce bude zohledňována doba a místo, kde bylo vozidlo vyrobeno a podle toho budou také kontrolovány pouze parametry úměrně této době. U vozidel do roku 1972 bude možno kontrolu brzd provést jízdní zkouškou namísto klasické zkoušky na válcích. Historická vozidla pak nebudou navštěvovat stanici měření emisí, vyjma nejmladších veteránů, které již mají řízený emisní systém.

Podkladem pro kontrolu na STK bude vždy platná testsce, kterou budou nadále provádět kluby po celé republice. Tyto testace pak budou zanášet do státního systému (ISTP) tzv. oprávněné osoby, kterých bude zhruba 70 po celé republice. Po dlouhých diskuzích se povedlo také zachovat možnost registrace více vozidel na jednu ZRZ. Další podrobnější informace budou v co nejdřívější době zveřejněny na webu FKHV - www.fkhv.cz.